Posuzování uměleckých děl pro veřejnost

Národní galerie v Praze má "znalecké oprávnění pro oceňování   děl malířských, sochařských, grafických děl a děl vytvořených jinými médii, pokud jsou v předmětu činnosti Národní galerie v Praze“. Znalecké posudky vypracovává Národní galerie v Praze např. pro soudy.
 
Národní galerie v Praze je však rovněž oprávněna za úplatu pro veřejnost (pro fyzické i pro právnické osoby) vypracovávat expertízy za účelem:
- zjištění, zda dílo má vysokou uměleckou hodnotu,
- potvrzení či vyvrácení autorství připisovaného konkrétnímu dílu.
 
Poznámka: V rámci této služby Národní galerie v Praze nestanovuje finanční ohodnocení díla pro případný prodej. Takové služby poskytují např. aukční síně, které takové služby zpravidla nabízejí (některé i zdarma) na svých webových stránkách.
 
Expertíza díla se provádí jednak v restaurátorském oddělení, jehož součástí je chemicko-technologická laboratoř, jednak v té sbírce (Sbírka starého umění, Sbírka moderního a současného umění, Sbírka umění 19. století, Sbírka grafiky a kresby, Sbírka orientálního umění), kam umělecké dílo svou datací  a charakterem spadá.
 
Žádost o posouzení uměleckého díla, které je v předmětu činnosti Národní galerie v Praze, se zasílá zpravidla s jeho fotografií (nejlépe  ve formátu 9 x 13 cm) a s příslušnými údaji o díle na centrální adresu  Národní galerie v Praze, tzn. na adresu:
 
                  Národní galerie v Praze
                  Palác Kinských
                  Staroměstské náměstí 12
                  110 15 Praha 1
 
Po přijetí žádosti a zjištění, zda je dílo v předmětu činnosti Národní galerie v Praze, je žadatel zpravidla vyzván, aby umělecké dílo přinesl do restaurátorského oddělení Národní galerie v Praze, kde mu bude bezplatně poskytnuta konzultace i o účelnosti zadání expertízy daného díla. Pokud žadatel bude mít i nadále zájem o expertízu, bude mu doporučeno, jaké odborné práce je vhodné provést. Jsou to např. tyto práce:
 
-   RTG (čb fotografie)
-   prohlídka infračervenou kamerou VIDICON, včetně fotografií
-   UV luminiscence
-   chemická analýza pigmentů a podkladu, včetně barevných fotografií
-   určení pojítek pigmentů
-   statigrafie barevných vrstev malby obrazu
 
Na základě souhlasu žadatele s nabídnutými pracemi je žadateli navržena smlouva o provedení práce, ve které je uvedeno oprávnění restaurátorského oddělení k dohodnutým odborným pracím. Současně je v této smlouvě uvedena i souhrnná cena za restaurátorskou expertízu (včetně barevných fotografií na základě objednaného restaurátorského průzkumu)  a za posudek uměleckého díla historikem umění z příslušné sbírky Národní galerie v Praze.
 
Nastavte si velikost písma:

TTT

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

2008 Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie

Metodické centrum Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
mcgalerie@ngprague.cz
www.mc-galerie.cz

 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.