Podmínky výpůjček sbírkových předmětů Národní galerie v Praze žadatelům ze zahraničí

A. K žádosti o výpůjčku sbírkových předmětů Národní galerie v Praze pro výstavní účely

Umělecká díla (sbírkové předměty) mohou být Národní galerií v Praze zapůjčena pro výstavní účely pouze institucím zabývajícím se výstavní činností, jako jsou muzea, galerie, výstavní síně apod. Zcela vyloučena je výpůjčka uměleckého díla pro výzdobu.

Národní galerie v Praze zpravidla nevyhoví žádosti o výpůjčku, pokud jde o umělecké dílo vystavené v její stálé expozici (o výjimce z tohoto pravidla se může dohodnout s žadatelem o výpůjčku např. v případě dohody o vzájemné výměně uměleckého díla ze sbírky žadatele, která by plnohodnotně nahradila vypůjčené umělecké dílo ve stálé expozici Národní galerie v Praze). Nemůže být vyhověno ani takové žádosti o výpůjčku uměleckého díla, pokud by manipulace s ním ohrozila jeho fyzickou podstatu, stejně jako žádostem o zapůjčení uměleckého díla, které je předmětem restaurování, prochází revizí apod.

Žádost o výpůjčku se podává výhradně písemně na centrální adresu Národní galerie v Praze, tzn. na adresu:
Národní galerie v Praze
Palác Kinských
Staroměstské náměstí 12
110 15 Praha 1

Písemná žádost o výpůjčku uměleckého díla Národní galerie v Praze se podává nejméně 12 měsíců před realizací výstavy v zahraničí, pro kterou je požadováno zapůjčení uměleckého díla. Národní galerie v Praze může požadovat reciproční nabídku uměleckého díla ze sbírky žadatele ze zahraničí.

Případné změny v žádosti o výpůjčku (doplňující žádosti, změny dat, míst konání výstavy a dalších podmínek) musí být avizovány 6 měsíců před konáním výstavy.

Pro výpůjčky do zahraničí požaduje NG na krytí nezbytných administrativních nákladů realizace výpůjčky částku 350,- EUR za 1 dílo.

Národní galerii v Praze je zákonem zakázána výpůjčka uměleckého díla do zahraničí, nejsou-li poskytnuty dostatečné právní záruky pro její vrácení do České republiky.

Právní záruku (imunita proti zabavení) musí být doručena do Národní galerie v Praze nejpozději 3 měsíce před plánovaným začátkem výpůjční doby.

Pokud bude žadatel o výpůjčku uměleckého díla požadovat i poskytnutí jeho fotografické dokumentace, připojí k žádosti o výpůjčku žádost o tuto dokumentaci. Informace o poskytování fotografické dokumentace jsou uvedeny v samostatném souboru „Podmínky poskytování fotomateriálu sbírkových předmětů Národní galerie v Praze“.

Písemná žádost o výpůjčku uměleckého díla musí obsahovat:

 1. identifikaci žadatele (název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, označení jejího statutárního orgánu)
 2. údaje o výstavním projektu, pro který by mělo být zapůjčeno umělecké dílo Národní galerie v Praze,
 3. údaje o místu (adresa) a přesném termínu zamýšleného vystavení uměleckého díla, bezpečnostní, klimatické a další parametry (tzv. Facility Report) budovy a prostor, kde bude umělecké dílo vystaveno,
 4. identifikace požadovaného uměleckého díla Národní galerie v Praze (autor a název uměleckého díla, inventární číslo, případně rozměry, materiál, technika zhotovení uměleckého díla); v případě žádosti o více uměleckých děl jejich seznam s identifikací každého z nich,
 5. podpis statutárního orgánu žadatele.

Poznámky k bodům 3 a 4 písemné žádosti o výpůjčku:

 • Ochrana sbírkových předmětů vyžaduje zpravidla u malířských děl 50–60 % relativní vlhkosti vzduchu, teplotu 18–21° C, osvětlení do 150 luxů, pro práce na papíře 45–60 % relativní vlhkosti vzduchu, teplotu 18–21° C, osvětlení do 50 luxů, doba vystavování maximálně 3 měsíce. Upřesnění uvedených podmínek naleznete zde.
 • K identifikaci uměleckého díla Národní galerie v Praze mohou žadatelé o výpůjčku využít možnosti dané Badatelským řádem Národní galerie v Praze.

Kladné vyřízení žádosti o výpůjčku z Národní galerie v Praze není právně vymahatelné.

B. K podmínkám výpůjčky uměleckého díla v případě jejího schválení Národní galerií v Praze:

Je-li žádost o výpůjčku uměleckého díla schválena, vyhotoví Národní galerie v Praze smlouvu o výpůjčce.

Ve smlouvě o výpůjčce uměleckého díla – sbírkového předmětu jsou dále uvedeny i další skutečnosti, na které Národní galerie výslovně upozorňuje:

 1. Pojišťovnu vybírá vypůjčitel a schvaluje Národní galerie v PrazeNáklady pojištění hradí vypůjčitel. Národní galerie v Praze může vyslovit souhlas s tzv. státní zárukou (state indemnity), ve výjimečných případech i s komerčním pojištěním navrženým vypůjčitelem (borrower). Pro výpůjčky do zahraničí Národní galerie v Praze požaduje pojištění na „all risks“ a „z hřebíku na hřebík“ s připojištěním proti teroristickému útoku. Pojistné podmínky budou doručeny do Národní galerie v Praze 3 měsíce před zahájením výstavy. Typ pojištění je nutné včas sdělit, jelikož je součástí smlouvy o výpůjčce.
 2. Národní galerie v Praze určuje způsob balení a předání uměleckého díla a konkretizuje požadavky na jeho převoz z Národní galerie k vypůjčiteli a zpět.
 3. Vypůjčitel hradí kromě pojištění rovněž veškeré další výdaje spojené s realizací výpůjčky uměleckého díla, tj. např. jeho případné restaurování, jeho balení a transport.
 4. Vypůjčitel hradí i veškeré náklady na doprovod uměleckého díla kurýrem, který je pracovníkem Národní galerie v Praze (ubytování, cestovné, diety).
 5. Storno žádosti o výpůjčku uměleckého díla musí být ze strany vypůjčitele oznámeno s dostatečným předstihem, jinak vypůjčitel hradí veškeré vynaložené náklady na přípravu děl.Nastavte si velikost písma:

TTT

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

2008 Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie

Metodické centrum Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
mcgalerie@ngprague.cz
www.mc-galerie.cz

 

Všechna práva vyhrazena © 2022 NETservis s.r.o.