Podmínky výpůjček sbírkových předmětů Národní galerie v Praze žadatelům z ČR

A. K žádosti o výpůjčku sbírkových předmětů Národní galerie v Praze pro výstavní účely

Umělecká díla (sbírkové předměty) mohou být Národní galerií v Praze zapůjčena pro výstavní účely pouze institucím zabývajícím se výstavní činností, jako jsou muzea, galerie, výstavní síně apod. Národní galerie v Praze zpravidla nevyhoví žádosti o výpůjčku, pokud jde o umělecké dílo vystavené v její stálé expozici (o výjimce z tohoto pravidla se může dohodnout s žadatelem o výpůjčku např. v případě dohody o vzájemné výměně uměleckého díla ze sbírky žadatele, která by plnohodnotně nahradila vypůjčené umělecké dílo ve stálé expozici Národní galerie v Praze). Nemůže být vyhověno ani takové žádosti o výpůjčku uměleckého díla, pokud by manipulace s ním ohrozila jeho fyzickou podstatu, stejně jako žádostem o zapůjčení uměleckého díla, které je předmětem restaurování, prochází revizí apod.

Žádost o výpůjčku se podává výhradně písemně na centrální adresu  Národní galerie v Praze, tzn. na adresu:

Národní galerie v Praze
Palác Kinských
Staroměstské náměstí 12
110 15 Praha 1

Písemná žádost o výpůjčku uměleckého díla ze sbírky Národní galerie v Praze se podává nejméně 6 měsíců před realizací výstavy v České republice, pro kterou je požadováno zapůjčení uměleckého díla Národní galerie v Praze.

Pokud bude žadatel o výpůjčku uměleckého díla požadovat i poskytnutí jeho fotografické dokumentace, připojí k žádosti o výpůjčku žádost o tuto dokumentaci. Informace o poskytování fotografické dokumentace jsou uvedeny v samostatném souboru „Podmínky poskytování fotomateriálu sbírkových předmětů Národní galerie v Praze“.

Písemná žádost o výpůjčku uměleckého díla musí obsahovat:

 1. identifikaci žadatele (název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, označení jejího statutárního orgánu),
 2. údaje o výstavním projektu, zvláště pak jeho detailní koncepci a rozsah včetně soupisu všech uměleckých děl, pro který by mělo být zapůjčeno umělecké dílo Národní galerie v Praze,
 3. údaje o místu (adresa) a přesném termínu zamýšleného vystavení uměleckého díla, bezpečnostní, klimatické a další parametry (tzv. Facility Report) budovy a prostor, kde bude umělecké dílo vystaveno,
 4. identifikace požadovaného uměleckého díla Národní galerie v Praze (autor a název uměleckého díla, inventární číslo, případně rozměry, materiál, technika zhotovení uměleckého díla); v případě žádosti o více uměleckých děl jejich seznam s identifikací každého z nich,
 5. podpis statutárního orgánu žadatele.

Poznámky k bodům 3. a 4. písemné žádosti o výpůjčku:

Ochrana sbírkových předmětů vyžaduje zpravidla u malířských děl 50–60 % relativní vlhkosti vzduchu, teplotu 18–21° C, osvětlení do 150 luxů, pro práce na papíře 45–60 % relativní vlhkosti vzduchu, teplotu 18–21° C, osvětlení do 50 luxů, doba vystavování maximálně 3 měsíce. Upřesnění uvedených podmínek naleznete zde.

 • Požadavky na zabezpečení výstavních prostor pro umístění uměleckého díla Národní galerie v Praze lze konzultovat v Národní galerii např. na e-mailové adrese petr.kalab@ngprague.cz.
 • K identifikaci uměleckého díla Národní galerie v Praze mohou žadatelé o výpůjčku využít možnosti badatelské návštěvy NG za podmínek určených Badatelským řádem Národní galerie v Praze.

Kladné vyřízení žádosti o výpůjčku z Národní galerie v Praze není právně vymahatelné.

B. K podmínkám výpůjčky uměleckého díla v případě jejího schválení Národní galerií v Praze:

Je-li žádost o výpůjčku uměleckého díla schválena, vyhotoví Národní galerie v Praze smlouvu o výpůjčce.

Pokud Národní galerie v Praze bude souhlasit se zápůjčkou více jak 5 děl (v případě děl na papíře 15 děl), stane se tak v režimu spolupořadatelství výstavy. V takovém případě vyhotoví Národní galerie v Praze s vypůjčitelem nejen smlouvu o výpůjčce, ale též smlouvu o spolupráci nebo spolupořadatelství, ve které budou součinnost vypůjčitele a Národní galerie v Praze a podmínky vzájemné spolupráce přesně specifikovány.

Ve smlouvě o výpůjčce uměleckého díla jsou dále uvedeny i další skutečnosti, na které Národní galerie výslovně upozorňuje:

 1. Náklady pojištění hradí vypůjčitel. Pojištění pro výpůjčky v ČR požaduje Národní galerie v Praze zpravidla na dopravu uměleckého díla k vypůjčiteli a zpět do Národní galerie v Praze. Národní galerie v Praze může v některých případech požadovat i pojištění „z hřebíku na hřebík“. Národní galerie v Praze má právo určit pojištovací společnost, u níž bude pojistka sjednána.
 2. Národní galerie v Praze určuje způsob balení a předání uměleckého díla a konkretizuje požadavky na jeho převoz z Národní galerie k vypůjčiteli a zpět.
 3. Vypůjčitel hradí kromě pojištění rovněž veškeré další výdaje spojené s realizací výpůjčky uměleckého díla, tj. např. jeho případné restaurování, jeho balení a transport.
 4. Vypůjčitel se také ve smlouvě zavazuje, že uhradí všechny škody na uměleckém díle, ke kterým by případně při realizaci jeho výstavního projektu mohlo dojít včetně úhrady jeho zničení či ztráty.

Storno žádosti o výpůjčku uměleckého díla musí být ze strany vypůjčitele oznámeno s dostatečným předstihem, jinak vypůjčitel hradí veškeré vynaložené náklady na přípravu děl.
Nastavte si velikost písma:

TTT

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

2008 Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie

Metodické centrum Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
mcgalerie@ngprague.cz
www.mc-galerie.cz

 

Všechna práva vyhrazena © 2022 NETservis s.r.o.