Úvod

Stručně o činnosti restaurátorského oddělení

Restaurátorské oddělení Národní galerie je specializované odborné pracoviště věnující se především péči o dobrý materiální stav fondu sbírkových předmětů NG. Kromě restaurátorských zásahů, týkajících se přímo záchrany či výtvarné rehabilitace uměleckých děl. Restaurátorský ateliér soustavně sleduje stav sbírkových předmětů a taktéž klimatické a technické podmínky ve výstavních prostorách a v depozitářích. Restaurátorské oddělení svým obsazením kvalifikovaných restaurátorů kompletně pokrývá nároky všech sbírek NG jako restaurování obrazů na plátně a desce, restaurování polychromovaných plastik, uměleckých děl na papíře a specifických děl asijského umění.

Restaurátorský ateliér spolupracuje na výstavní činnosti jednotlivých sbírek při přípravě výstavních projektů. Pracovníci restaurátorského ateliéru zajišťují celkovou revizi a restaurátorské ošetření uměleckých předmětů určených pro výstavu. Na základě stavu děl je taktéž s restaurátory konzultována vhodnost prezentace jednotlivých děl v zamýšleném výstavním projektu.

Restaurátorský atelier se též podílí na přípravě zápůjček, recipročních výměn a při posuzování nových akvizic do NG.

V rámci služeb veřejnosti restaurátorské oddělení poskytuje expertní činnost zahrnující restaurátorské posudky o pravosti děl a v oblasti restaurování a restaurátorských průzkumů odbornou pomoc ostatním galeriím a muzeím. Pracovníci restaurátorského oddělení využívají zázemí s technickým vybavením pokrývajícím součastné metody restaurátorských průzkumů a dále servis chemicko-technologické laboratoře poskytující taktéž širokou databázi laboratorních průzkumů.

Stručně k historii

Počátky restaurátorského atelieru Národní galerie, který byl založen v rámci tehdejší obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění, se vztahují k osobě Vincence Kramáře. Zpočátku skromná instituce se díky osobnosti Bohuslava Slánského, který v galerii působil v letech 1934 – 1946, brzy stala jedním z pracovišť zohledňujících soudobé moderní restaurátorské přístupy. V. Kramář společně s B. Slánským vytyčili teorii restaurování hájící estetickou kvalitu uměleckého díla a součastně respektující jeho svébytnou autentičnost.

B. Slánský během svých studijních cest po evropských restaurátorských pracovištích reflektuje soudobé tendence v restaurování a uvádí u nás postupně model restaurování založený na součinnosti využití exaktních přírodovědných metod spolu s uplatněním umělecké sensibility restaurátora. Při restaurování tak nedochází pouze k zajištění materiální složky díla, ale zejména k rehabilitaci jeho esteticko-výtvarné hodnoty.

Na Slánského působení v Národní galerii v Praze po jeho odchodu na Akademii výtvarných umění, kde zakládá restaurátorský atelier, plnohodnotně navazuje činnost Mojmíra Hamsíka, který dále rozvíjí a aktualizuje slánského přístup. M. Hamsík nastoupil do Národní galerie v Praze po absolvování školy v roce 1949, kde pak od roku 1956 téměř 34 let působil v restaurátorských ateliérech jako vedoucí. Za jeho vedení se restaurátorský atelier stal jedním z tehdy předních restaurátorských pracovišť. Koncepce restaurování v Národní galerii nebyla tehdy omezena pouze na vlastní pracoviště, ale příkladně udávala směr v tehdejší restaurátorské praxi Československa.

K současnosti

Během posledních let bylo značně rozšířeno přístrojové vybavení ateliérů a chemicko-technologické laboratoře odpovídající aktuálním požadavkům na exaktní zpracování restaurátorských průzkumů. Restaurátorské pracoviště NG nadále zůstává prostředím s otevřenou spoluprácí restaurátora, historika a chemicko – technologické laboratoře v pojetí své dlouholeté úspěšné tradice.
Nastavte si velikost písma:

TTT

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

2008 Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie

Metodické centrum Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
mcgalerie@ngprague.cz
www.mc-galerie.cz

 

Všechna práva vyhrazena © 2022 NETservis s.r.o.