Odkazy

Hlavní stránka / Odkazy

Metodické pracoviště pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze vedle činnosti popsané v projektu metodického centra (viz část „O nás“) doplňuje informace zveřejněné na stránkách Národní galerie v Praze www.ngprague.cz, na kterých jsou uváděny vedle dalších zajímavých údajů a dokumentů nejen informace o jednotlivých sbírkách a jejich sídlech, ale též o sbírkových předmětech („Katalog sbírek NG“), o výstavní činnosti Národní galerie v Praze (včetně nezbytných informací o otevírací době a vstupném), ale též o doprovodných programech k jednotlivým expozicím a výstavám).

Na webových stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz v části „Kulturní dědictví“ najdete v oddílech „Památková péče“ a „Muzea, galerie a ochrana movitého kulturního dědictví“ např.:

  • právní předpisy z oblasti muzejnictví a metodické pokyny k nim,
  • informace o grantech,
  • seznam a odkazy na příspěvkové organizace,
  • seznam prohlášených kulturních památek.

Na webových stránkách metodického centra Národního muzea (“Centrum pro prezentaci kulturního dědictví při Národním muzeu“) www.emuzeum.cz, které je metodickým pracovištěm pro komunikaci muzeí s publikem, zprostředkování sbírek, aplikace nových technologií a metod prezentace svírek, virtuální prezentaci sbírek, zpracovávání standardů, poradenské služby a výuku, jsou zveřejňovány např. tyto informace:

  • o konání konferencí, seminářů, dnů otevřených dveří apod.
  • seznam odborné literatury z oblasti muzejnictví,
  • o úspěšných projektech,
  • o možnostech studia a stipendiích.

Pro oblast konzervování a restaurování sbírkových předmětů poskytuje služby Metodické centrum konzervace zřízené u Technického muzea v Brně a informuje o nich na svých stránkách www.technicalmuseum.cz. Naše metodické centrum se s činností tohoto metodického centra nepřekrývá, protože se zabývá restaurováním, preparováním a konzervováním v oblasti výtvarného umění.

Metodickým pracovištěm pro ověřování a rozvoj informačních technologií je Centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) při Moravském zemském muzeu, které zveřejňuje informace z této oblasti na webových stránkách www.mzm.cz. Na těchto webových stránkách informuje o své činnosti i metodické pracoviště pro komunikaci muzeí s dětmi a mládeží (včetně zdravotně postižených) a zprostředkování sbírek této podstatné skupině muzejního publika, muzejní pedagogiku, vzdělávací funkce muzea, kreativitu, výchovu k navštěvování muzeí a spolupráce se školami, kterým je Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu.


Nastavte si velikost písma:

TTT

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

2008 Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie

Metodické centrum Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
mcgalerie@ngprague.cz
www.mc-galerie.cz

 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.