Metodického centra pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze

Metodické centrum v Národní galerii v Praze bylo zřízeno v roce 2001 Ministerstvem kultury jako první metodické pracoviště v českém muzejnictví po roce 1989. Dnes patří do osmičlenné skupiny muzejních center, která poskytují pomoc a odbornou podporu podle zákona 122/2000 Sb. všem vlastníkům a správcům sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek na MK ČR. Metodické centrum pro muzea výtvarného umění je, jak sám název získaný v roce 2007 napovídá, specializováno na sbírky výtvarného umění a na odborné činnosti s nimi spojenými.
 
Činnost Metodického centra pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze je od roku 2008 dotována z programu kulturní aktivity Ministerstva kultury a aktivity centra se odvíjejí od střednědobé koncepce činnosti, která je nyní aktualizována do roku 2016.
 
Hlavními oblastmi zájmu, které centrum vedle informační a poradenské činnosti dlouhodobě sleduje, jsou:
 1. Ochrana výtvarných sbírek – projekty:
  1. Restaurátorské semináře prezentující aktuální zkušenosti a metody práce restaurátorského institutu Opificio delle Pietre Dure ve Florencii
  2. Bezpečnost muzejních sbírek
 2. Mobilita sbírek:
  1. prezentace aktuálních dokumentů z pracovních skupin OMC Collections Mobility při Evropské komisi
  2. organizace diskusních fór k praktický otázkám mobility muzejních sbírek v ČR
 3. Profesní standardy práce se sbírkami v galerií:
  1. metodické centrum se zapojilo do projektu Rady galerií na toto téma
  2. zpracovává podklady pro minimální standard bezpečnosti výtvarných sbírek a pro minimální standard mobility sbírek, které budou integrovat standardy ICOM a doporučení Evropské komise
 4. Zpracovávání příkladů dobré praxe na základě odborných činností a projektů v rámci NG a případně dalších galerií
Metodické centrum kooperuje také s oběmi profesními sdruženími – Radou galerií ČR a Asociací muzeí a galerií. V rámci vzdělávání budoucích muzejních pracovníků spolupracuje s Vyšší odbornou školou informačních služeb v Praze na vedení semestrálního kurzu „Sbírky výtvarných děl“ včetně organizování a vedení odborné praxe studentů v NG.
 

 
Nastavte si velikost písma:

TTT

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

2008 Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie

Metodické centrum Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
mcgalerie@ngprague.cz
www.mc-galerie.cz

 

Všechna práva vyhrazena © 2022 NETservis s.r.o.