Mobilita sbírek

Mobilita kulturních statků je jedním z prioritních úkolů výboru pro otázky kultury při Evropské komisi, k řešení problémů souvisejících s mobilitou sbírek byla zřízena v roce 2008 expertní pracovní skupina OMC pro mobilitu sbírek při Evropské komisi, která v roce 2010 vydala svou závěrečnou zprávu a doporučení.

V této expertní skupině Českou republiku zastupovala vedoucí registru NG PhDr. Magda Němcová, která výstupy z těchto jednání publikuje jednak prostřednictvím Metodického centra pro muzea výtvarného umění v Národní galerii (workshop MC) a jednak podrobným textem v Ateliéru č.9/2011, který Vám se souhlasem redakce přinášíme v příloze.

(30.9.2019)

JAK ADMINISTROVAT MUZEJNÍ VÝSTAVU? – interaktivní formuláře

V roce 2019 vyšel v MC MVU metodický manuál, který má pomoci muzejním pracovníkům s naplňováním standardů důležité agendy vztahující se k organizačnímu a smluvnímu zajištění výpůjček sbírkových předmětů na výstavy. Metodika tuto agendu sleduje jak z pozice muzea jako půjčitele, tak jako vypůjčitele, což v některých krocích předpokládá odlišné postupy. Metodika pro potřeby institucí spravujících kulturní dědictví přináší také základní vzorové formuláře nezbytné zejména pro mezinárodní mobilitu sbírek, které jsou publikovány v přílohách. Interaktivní podobu těchto formulářů pro vlastní potřebu si můžete stáhnout zde. více

Autor: Administrátor NG   |   Sekce: Mobilita sbírek

(3.6.2014)

PODPORUJEME MOBILITU SBÍREK: CESTA VPŘED PRO EVROPSKÁ MUZEA

Metodické centrum Národní galerie předkládá českým muzejním pracovníkům překlad metodického manuálu k mobilitě sbírek, který vydala Finská národní galerie v roce 2010 jako výsledek práce pracovní skupiny v rámci evropského grantového projektu Mobilita sbírek 2.0, půjčování v Evropě ve 21. století. více

Autor: Administrátor NG   |   Sekce: Mobilita sbírek

(1.11.2013)

Evropská síť kulturních expertů - Oceňování uměleckých děl pro potřeby půjčování

Dokument připravily Cornelia Dümcke a Freda Matassa jménem evropské sítě kulturních expertů (European expert network on culture – EENC). Odbornou podporu jim poskytl Jordi Baltà (Interarts). více

Autor: Administrátor NG   |   Sekce: Mobilita sbírek

(23.5.2013)

Poznámka ke kauze ztraceného kamiónu s exponáty pro výstavu Marilyn Monroe

Kauza ukradeného kamionu, němž se ztratila část výstavního fundusu a originální fotografie pro výstavu s názvem „Marilyn“, která měla být na Pražském hradě (viz www.novinky.cz), v praxi ukázala na nezbytnost dodržování základních principů mobility muzejních sbírek. více

Autor: Administrátor NG   |   Sekce: Mobilita sbírek

(15.4.2013)

Praktické způsoby, jak snížit náklady na půjčování a vypůjčování předmětů kulturní hodnoty mezi členskými zeměmi Evropské unie - Toolkit

Existují dvě zásadní cesty, jak podpořit a zvýšit mobilitu sbírek: snižování nákladů a zjednodušení procesu půjčování. Tento praktický „toolkit“ nabízí muzejním pracovníkům užitečné návody, kontrolní seznamy, přehledy a odkazy na praktické informace, které mohou pomoci v procesu půjčování uměleckých děl. více

Autor: Administrátor NG   |   Sekce: Mobilita sbírek

(22.1.2013)

Dokumenty Odborné pracovní skupiny OMC pro mobilitu sbírek EU – překlad do českého jazyka

Závěrečnou zprávu, Manuál a předběžnou studii o valuaci, které zveřejnila Odborná pracovní skupina OMC pro mobilitu sbírek v říjnu 2012, zveřejňujeme v českém jazyce (v agličtině zůstává zveřejněna níže pod názvem „Dokumenty Odborné pracovní skupiny OMC pro mobilitu sbírek EU“). více

Autor: Administrátor NG   |   Sekce: Mobilita sbírek

(6.11.2012)

Princip patřičné pečlivosti (due diligence) a mobilita kulturních předmětů

Příspěvek přednesený PhDr. Magdou Němcovou na semináři Českého komitétu Modrého štítu „POKLADY V POHYBU. Ochrana kulturního dědictví v mezinárodním kontextu.“ v Praze dne 16. 10. 2012. více

Autor: Administrátor NG   |   Sekce: Mobilita sbírek

(6.11.2012)

Dokumenty Odborné pracovní skupiny OMC pro mobilitu sbírek EU

Závěrečnou zprávu, Manuál a předběžnou studii o valuaci, které zveřejnila Odborná pracovní skupina OMC pro mobilitu sbírek v říjnu 2012, zveřejňujeme v anglickém jazyce. Připravujeme v souladu se závazným doporučením EK český překlad těchto důležitých dokumentů. více

Autor: Administrátor NG   |   Sekce: Mobilita sbírek

(24.5.2012)

STÁTNÍ IMUNITA A ZÁPŮJČKY KULTURNÍCH STATKŮ

V dubnu 2012 se uskutečnilo ve Šternberském paláci Národní galerie v Praze Kolokvium na téma imunity proti zabavení kulturních statků, v rámci něhož přednesl dr. Nout van Woudenberg svůj příspěvek „State Immunity and Cultural Objects on Loan”, který byl na webu metodického centra zveřejněn 30.4.2012. více

Autor: Administrátor NG   |   Sekce: Mobilita sbírek

(30.4.2012)

Závěrečná zpráva a doporučení výboru pro otázky kultury týkající se zlepšení podmínek pro podporu mobility sbírek

Evropská agenda pro kulturu, která reflektuje roli kultury jako klíčového elementu v evropském integračním procesu, stanovila tři své hlavní cíle: podpora kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu, podpora kultury jako katalyzátoru kreativity v rámci Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost a podpora kultury jako životně důležitého prvku mezinárodních vztahů EU. více

Autor: Administrátor NG   |   Sekce: Mobilita sbírek

(24.2.2012)

Umění v pohybu

Na těchto stránkách byl zveřejněn článek, týkající se mobility sbírek z pera PhDr. Magdy Němcové, který vyšel v Ateliéru č.9/2011. více

Autor: Administrátor NG   |   Sekce: Mobilita sbírek

(15.2.2012)

Státní záruka

Autorizovaný anglický překlad zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, který upravuje českou státní záruku, a "Modelové dohody" z tohoto zákona vycházející. více

Autor: Administrátor NG   |   Sekce: Mobilita sbírek
Nastavte si velikost písma:

TTT

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

2008 Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie

Metodické centrum Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
mcgalerie@ngprague.cz
www.mc-galerie.cz

 

Všechna práva vyhrazena © 2022 NETservis s.r.o.