Články

(20.3.2017)

NOVÁ KONCEPCE ROZVOJE MUZEJNICTVÍ A JEJÍ ROZVOJOVÝ POTENCIÁL PRO GALERIE A JEJICH ZŘIZOVATELE

Ve čtvrtek 13. října 2016 se konal v Auditoriu Veletržního paláce Národní galerie v Praze další ze seminářů zaměřených na naplňování cílů platné Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR na léta 2015 až 2020. Jeho obsah byl tentokrát zaměřený zejména na zahájení diskuse se zřizovateli muzeí a galerií o připravovaném Registru muzeí a galerií a stanovení rámcových standardů kvalifikované péče o sbírky muzejní povahy. Shrnutí jednotlivých přednesených příspěvků přinášíme v následujícím textu. více

Autor: Superadmin NETservis   |   Sekce: Články

(22.12.2015)

Vyhodnocení dotazníkového šetření na VII. restaurátorském semináři 2015

V říjnu 2015 proběhl VII. restaurátorský seminář "Problematika retuše a rekonstrukce malířských uměleckých děl", který byl připravený ve spolupráci s restaurátorským institutem Opificio delle Pietre Dure ve Florencii. Vzhledem k tomu, že dosavadní formát spolupráce byl letos (v souvislosti se započatou realizací Koncepce rozvoje Národní galerie na léta 2015 –2020) uzavřen a při koncipování nové střednědobé strategie činnosti metodického centra se budou hledat nové modely práce, připravilo MC MVU pro účastníky semináře dotazník, jehož cílem bylo zmapování představ a požadavků odborné veřejnosti na organizaci podobných setkání. více

Autor: Administrátor NG   |   Sekce: Články

(29.7.2013)

Příklady použití fluoritu v malbě a sochařství pozdní gotiky a rané renesance v rámci památkového fondu Čech a Moravy. Výsledky dílčího průzkumu vybraných děl

Příklady použití fluoritu v malbě a sochařství pozdní gotiky a rané renesance v rámci památkového fondu Čech a Moravy. Výsledky dílčího průzkumu vybraných děl
V roce 1999 byl v rámci restaurování proveden komplexní průzkum deskových maleb tzv. Svatokateřinského oltáře Mistra Litoměřického oltáře a jeho dílny v chemicko-technologické laboratoři Národní galerie v Praze. více

Autor: Administrátor NG   |   Sekce: Články, Články

(29.7.2013)

Technika cínovaného reliéfu na deskových malbách Rakovnického, Rokycanského a Litoměřického oltáře

Technika cínovaného reliéfu na deskových malbách Rakovnického, Rokycanského a Litoměřického oltáře
Stať je věnována výsledkům průzkumu dekorativní techniky cínovaného reliéfu (pressbrokátu) dokumentované na deskových malbách Rakovnického, Rokycanského a Litoměřického oltáře. více

Autor: Administrátor NG   |   Sekce: Články, Články

(6.11.2012)

POKLADY V POHYBU

Ochrana kulturního dědictví v mezinárodním kontextu více

Autor: Administrátor NG   |   Sekce: Články

(15.2.2012)

Zpráva o státní podpoře umění

Institut umění - Divadelní ústav zveřejnil na svém webu Zprávu o státní podpoře umění, která průběžně hodnotí implementaci Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013 a přináší návrh tezí pro vypracování nového strategického dokumentu pro období 2014-2020. více

Autor: Administrátor NG   |   Sekce: Články

(24.1.2012)

Vznik Diskusního fóra „Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí“

Ve dnech 22.–23. září se konalo v prostorách MŠMT a MK ČR diskusní fórum, které otevřelo vzájemný dialog o roli a podpoře uměleckého vzdělávání v ČR. Fóra se účastnila více než stovka odborníků, pedagogů, studentů i zástupců krajských samospráv a úřadů z ČR i zahraničí. více

Autor: Administrátor NG   |   Sekce: Články

(24.1.2012)

We are more

We are more
V letošním roce se rozhoduje o objemu dotací vyčleněných na kulturu v Unii na dalších 7 let. Poslanci Evropského parlamentu aNa podporu kultury byla připravena kampaň „We are more – act for culture in Europe“ (Jsme víc – jednej pro kulturu v Evropě), která sbírá podpisy pod manifest vyzývající ministry kultury všech členských států v Radě ministrů k zásadní podpoře kultury v příštím rozpočtu EU. Rada ministrů členských států budou rozhodovat o rozpočtu Evropské unie pro roky 2014−2020. více

Autor: Administrátor NG   |   Sekce: Články

(24.1.2012)

IV. sjezd historiků umění 2012

Upozorňujeme, že Uměleckohistorická společnost připravuje 4. sjezd historiků umění, který se uskuteční ve dnech 13.-14. 9. 2012 v Brně. Téma je zaměřeno na historický odkaz a jeho ovlivňování politickým zadáním a na úlohu historika umění v zachovávání kulturních hodnot budoucnosti. více

Autor: Administrátor NG   |   Sekce: Články
Nastavte si velikost písma:

TTT

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

2008 Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie

Metodické centrum Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
mcgalerie@ngprague.cz
www.mc-galerie.cz

 

Všechna práva vyhrazena © 2022 NETservis s.r.o.