O nás

Archiv Národní galerie (ANG), je specializované odborné pracoviště, které se věnuje získávání, zpracování, ochraně a zpřístupňování archivních dokumentů, které vypovídají o vývoji výtvarného umění. ANG shromažďuje dokumenty, které vznikly na půdě Národní galerie v Praze a jejích právních předchůdců (Společnost vlasteneckých přátel umění v letech 1796-1950, Krasoumná jednota pro Čechy 1842-1939, Moderní galerie 1901-1942, Českomoravská zemská galerie 1939-1945), a také písemné pozůstalosti výtvarných umělců, sběratelů, historiků, teoretiků a kritiků umění. Těchto osobních pozůstalostí spravuje ANG celkem 150.

Počátky ANG, resp. zájmu o archivní dokumenty, lze klást již na počátek 19. století. Tehdy nově ustavená Společnost vlasteneckých přátel umění zakoupila z pozůstalosti svého člena, pražského malíře a zakladatele dějin umění jako vědecké disciplíny Jana Jakuba Quirina Jahna jeho písemnosti, obsahující rovněž dokumenty pražského malířského cechu - nejstaršího sdružení výtvarných umělců na našem území - založeného roku 1348 a zrušeného v rámci josefínských reforem na konci 18. století.

Nejstarší osobní písemná pozůstalost pak byla získána Moderní galerií, která v roce 1922 zakoupila archiv sochaře Josefa Václava Myslbeka. Od 50. let 20. století, kdy v ANG pracovala historička umění dr. Anna Masaryková, se díky jejím bohatým osobním kontaktům dařilo postupně zvětšovat rovněž počet i rozsah těchto osobních archivních fondů. Díky systematické práci při rozšiřování archivních fondů a sbírek a díky zkvalitnění podmínek jejich uložení byl ANG na konci 80. let podle tehdy platného zákona o archivnictví zařazen mezi specializované archivy a stal se součástí sítě veřejných archivů. Tehdy také došlo k ustavení komise pro akviziční činnost, která se schází zpravidla 1× ročně.

Součástí práce ANG je rovněž dohled na řádný chod spisové služby v Národní galerii v Praze podle platného zákona o archivnictví a spisové službě (č. 499/2004).

 
Nastavte si velikost písma:

TTT

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

2008 Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie

Metodické centrum Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
mcgalerie@ngprague.cz
www.mc-galerie.cz

 

Všechna práva vyhrazena © 2022 NETservis s.r.o.